Saturn planeti haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Saturn Günəş sisteminə daxil olan böyük planetlər qrupuna daxildir. Saturn planetinin diametri Yerinkindən demək olar ki, 9 dəfə böyükdür.

Günəş sistemində altıncı yerdə durur. Sıxlığı azdır, öz oxu ətrafında 10 saat 15 dəqiqəyə fırlanır. Günəş ətrafında fırlanma vaxtı 29.5 yer ilinə bərabərdir. Günəş sisteminin ən parlaq planetidir. Onu digər planetlərdən fərqləndirən əsas əlamətlərdən biri də ekvatoru yaxınlığında olan geniş və yastı halqalardır. Halqalar bütöv olmayıb ayrı-ayrı hissələrdən ibarətdir.

Saturn 62 peyki var və 52-nin adı var. Ən böyük peyki Titan günəş sistemində olan peyklər arasında ikinci (birinci yeri Yupiterin peyki olan Qənimət tutur) yerdə durur. Ən yaxında olan peyki Pan, ən uzaqda olan isə Fornyotdur.

0 points