Fotosintez nədir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Günəş işığının təsiri ilə bitkilərin yarpaqlarında gedən kimyəvi reaksiya nəticəsində yarpaqda olan xlorofil hissəcikləri havada olan karbon qazını udaraq onu üzvi maddəyə çevirirlər və bunun nəticəsində ayrılan oksigen canlıların tənəffüsünü təmin edir.

Alimlər bu prosessin kimyəvi yolla necə getdiyini zəncirvari reaksiyalarla səhfələrlə yazaraq izah etsələr də yenə də arada çatışmamazlıq yaranır. Təbiət isə milyon illərdir ki, heç bir səhf etmədən bu prosesi həyata keçirərək atmosferi oksigenlə təmin edirlər.

Yaşıl bitkilərdə və bioplanktonlarda gedən bu proses həm qida zəncirinin əsasını həm də dünya oksigen balansının sabit qalmasını təmin edir.

Fotosintezi ilk dəfə rus alimi Kliment Arkadyeviç Timiryazev kəşf etmişdir.

0 points