Julio-Claudian hanedanı hangi devleti yönetmiştir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Julio-Claudian hanedanı 14-68 yılları arası Roma imparatorluğunu yönetmiş olan hanedandır. Kurucusu ilk Roma imparatoru sayılan Augustusdur. Hanedanın son imparatoru Nerondur. Augustus ve onun kızları taraftandan Julio soyundan gelen hanedan Tiberius taraftan da Clauidus soyundan geliyordu ve bu yüzden hanedan tarihçiler tarafından Julio-Claudian hanedanı olarak isimlendirilmiştir.

Augustusun kendi soyundan olan erkek varisi yoktu. Bu yüzden de karısının ilk evliliğinden olan Tiberiusu varisi seçti. Augustustan sonra tahta Tiberius geçti. Tiberius başlangıçta iyi bir hükümdardı fakat sonradan iftira ve paranoya ile çevrilmiş bir iktidarı oldu. Bu yüzden giderek kendi içine çekildi ve idamlarla ülküyi yönetti. Ardından vekaleten kendi yerine muhafız komutanı Sejanusu bıraktı. Sejanusun zulmü devam ettirmesi sonunda idam edilmesiyle sonuçlandı.

Tiberiusdan sonra tahta geçen Caligula da başlangıçta iyi bir hükümdar olsa da sonradan o da paranoyaya kapıldı ve hatta delirmeye başladı. Hatta bir keresinde sevdiği atını senatör olarak atamaya bile çalıştı. Hanedanın son hükümdarı Neronun devrilmesi ve idamı ile hanedan sona erdi.

0 points