Yüngül sənaye hansı sahələrə ayrılır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yüngül sənaye müxtəlif sənaye məhsullarından kütləvi istehlak malları istehsal edən sənaye sahəsidir. Yüngül sənaye ümummilli məhsulun istehsalında mühüm yer tutur və ölkənin istehsalında əsas yer tutur.

Yüngül sənaye bir sıra sənaye sahələrini özündə birləşdirir: 1. Toxuculuq - pambıq, yun, ipək, kətan, cut, trikotaj və s parça istehsalı 2. Tikiş 3. Dəri 4. Xəz 5. Ayaqqabı

0 points