Yanacaq energetika sənayesi nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yanacaq energetika sənayesi dünya təsərrüfatının əsas və ən mühüm sahəsi olub, enerji istehsalı üçün xammal hasilatından, enerjinin istehsalından və istehlakından ibarətdir.

Yanacaq energetika sənayesi üçün xammal neft, qaz, kömür, yerli əhəmiyyətli torfdur. Bu xammallardan alınan enerji ənənəvi enerji sahələri olub mənfi xüsusiyyətləri tükənə bilməlməsi və ətraf mühiti çox çirkləndirmələridir. Bunlardan əlavə son illərdə daha böyük əhəmiyyət kəsb edən su, günəş eneryisi, külək enerjisi, geotermal enerji, qabarma enerjisi, cərəyanların enerjisi və s. Bu resurslardan alınan enerji tikintisi və texnologiyası baha olsa da tükənməyən və ekoloji cəhətdən təmiz olduqlarına görə daha  səmərəlidir.

Hazırda enerji resursları dünyanın hər yerində təxminən eyni bərabərdə paylansa da, istehlakı isə əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə cəmlənib.

0 points