İnsanlar qədimdə kulək enerjisindən necə istifadə etmişlər?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Alternativ enerji resurslsrı içərisində külək eneryisi xüsusi yer tutur. İnsanlar qədim zamanlardan bu enerjidən istifadə etmişlər. İlk dəfə küləyin gücündən yelkənli gəmilərdə istifadə etməyə başlamışlar. Eramızdan əvvəl 2400-cü ildə misirlilər ilk yelkənli qayıq düzəltdilər və onuncün papirusdan istifadə etmişdilər. Daha sonra polineziyalılar, yunanlar, romalılar,çinlilər və başqaları yelkənli qayıq və gəmilərdən istifadə etmişdilər. 

İranda yel dəyirmanlarrından eramızdan əvvəl 200-cü illərdə istifadə etmişlər. İslam ölkələrinin hamısında mövcud olan yel dəyirmanları Avropaya XII əsrdə gəlmişdir. Burada külək dəyirmanlarından sahələrin suvarılmasında da istifadə edilirdi (xüsusilə Niderlandda).

Hazırda külək enerjisi birsıra ölkələrin enerji təminatında əsas yer tutur. 

0 points
Medine Sahbazova answered

Insanlar su ve kulekden ne ucun istifade edirdiler

0 points