Passat küləkləri haradan əsir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Passat küləkləri daimi küləklər olub il boyu tropik yüksək təzyiq sahəsindən ekvatorial alçaq təzyiq alçaq təzyiq sahəsinə doğru əsən küləklərdir.

Bu küləklər şimal yarımkürəsində şimal şərqdən cənub qərbə doğru, cənub yarımkürəsində isə cənub şərqdən şimal qərbə doğru əsirlər. Tarixən bu küləklərin Avropa ilə Amerika arasında gəmilərin hərəkət marşrutlarının qurulmasında böyük rolu olmuşdur. Passat küləkləri xarakterinə görə quru və rütubətli ola bilərlər. Əgər külək okean üzərindən əsirsə rütubətli, materik üzərindən əsirsə quru olur.

0 points
Selcan answered

0 points
Yagublu answered

Passat küləkləri atmosferin troposfer qatında tropiklədən ekvatora doğru əsən küləklərdir. Bildiyimiz kimi ekvatora yaxın zonalar Ekvatorial iqlim zonaları adlanır və alçaq təzyiqə malikdir. Hər iki yarimkürədə 30 dərəcəlik meridiana yaxın yerlərdə isə tam əksinə yüksək təzyiq zonasıdır. Bunun nəticəsində passat küləkləri yaranır. Həmçinin fizikadan bildiyimiz kimi yerdəki Kariolis effekti nəticəsində şimal yarımkürəsində şimal şərqdən cənub qərbə doğru, cənub yarımkürəsində isə cənub şərqdən şimal qərbə doğru bükülür. Kariolis effektinin yerə doğru hərəkət edən maye halındakı maddələrdə də aydın müşahidə etmək olar.

Bu küləklər dəniz səyyahlarının qitələr arasında hərəkətində istifadə olunmuşdur. Yelkənlərə hərəkət verən əsas qüvvədir. Buna görə bəzi dillərdə (məs. ingilis "Trade windws") Ticarət küləkləri kimi tərcümə edilir.

0 points
hayat38bend dasdas answered

passsta kuleyi cenubden merqe dedeye dogru esir

0 points
nurana islamova answered

suuuuuperdi oxumagi teklif edirem

0 points
Rəsul Abdullayev answered

Nə bilim

0 points
Neyman Qeybullayev answered

Şimal yarimkuresinde simal serqden cenub qerbe doqru esiyor

0 points
Yuri Boyka answered

Koriolis qüvvəsinin təsiri altında daimi küləklər Şimal yarımkürəsində sağa, Cənub yarımkürəsində sola doğru istiqamətlənir. Odur ki, passatlar Şimal yarımkürəsində şimal-şərqdən cənub-qərbə, Cənub yarımkürəsində cənub-şərqdən şimal-qərbə doğru əsir. Bu proseslər 30º şimal enliyi ilə 30 cənub enliyi arasında baş verir və bu coğrafi enliklər passat zolağı adlandırılır. Okean üzərindən əsən passatlar rütubətli, materik üzərindən əsən passatlar isə quru olur. Passatların təsirinə daha çox məruz qalan materiklər Afrika, Cənubi Amerika və Avstraliyadır.Öz daimiliyinə və gücünə görə, yelkənli gəmilər dövründə bu küləklər Qərb küləkləri ilə birlikdə gəmilərin Avropa və Amerikaarasındakı hərəkət marşrutlarının qurulmasında əsas rol oynayırdılar. Qurşaqda atmosferin aşağı qatları Günəş şüalarının təsiri ilə istidən genişlənərək yuxarı qalxır və qütblərə doğru istiqamətlənir, eyni zamanda şimaldan və cənubdan daha soyuq hava axınları gəlir.Bütün il boyu eyni istiqamətdə əsən passatlar okeanların üzərində daha aydın müşahidə edilir.

0 points
mikotakiyus 00 answered

simal yarimkuresinde simal serqden cenub serqe dogru esir )yeqinki

0 points
Tural Suleymanov answered

passat kuleyi simal yarimkuresinde simal serqden cenub qerbe dogru esirler

0 points
Tural Suleymanov answered

passat kuleyi simal yarimkuresinde simal serqden cenub qerbe dogru esirler

0 points
orxan huseynov answered

Passat küləkləri daimi küləklər olub il boyu tropik yüksək təzyiq sahəsindən ekvatorial alçaq təzyiq sahəsinə doğru əsən küləklərdir Bu küləklər şimal yarımkürəsində şimal şərqdən cənub qərbə doğru, cənub yarımkürəsində isə cənub şərqdən şimal qərbə doğru əsirlər. Tarixən bu küləklərin Avropa ilə Amerika arasında gəmilərin hərəkət marşrutlarının qurulmasında böyük rolu olmuşdur. Passat küləkləri xarakterinə görə quru və rütubətli ola bilərlər. Əgər külək okean üzərindən əsirsə rütubətli, materik üzərindən əsirsə quru olur.

0 points
Əli Kazımov answered

Şimal yarımkürəsində şimal-şərqdən cənub-qərbə doğru, cənub yarımkürəsində isə cənub-şərqdən şimal-qərbə doğru əsir.

0 points
Namiq Qaraçuxur answered

E

0 points
Tavuk Yemek answered

En iyi Yemek Tavuklardir????????

0 points
Nihad Əhmədov answered

Bu küləklər daimi kuləklərdir və tropik sahələrdə əsir

0 points
Mirsaleh Ismaylzade answered

Şimal şerqden cenub şerqe doğru

0 points