Passat küləkləri haradan əsir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Passat küləkləri daimi küləklər olub il boyu tropik yüksək təzyiq sahəsindən ekvatorial alçaq təzyiq alçaq təzyiq sahəsinə doğru əsən küləklərdir.

Bu küləklər şimal yarımkürəsində şimal şərqdən cənub qərbə doğru, cənub yarımkürəsində isə cənub şərqdən şimal qərbə doğru əsirlər. Tarixən bu küləklərin Avropa ilə Amerika arasında gəmilərin hərəkət marşrutlarının qurulmasında böyük rolu olmuşdur. Passat küləkləri xarakterinə görə quru və rütubətli ola bilərlər. Əgər külək okean üzərindən əsirsə rütubətli, materik üzərindən əsirsə quru olur.

0 points
Selcan answered

0 points
Yagublu answered

Passat küləkləri atmosferin troposfer qatında tropiklədən ekvatora doğru əsən küləklərdir. Bildiyimiz kimi ekvatora yaxın zonalar Ekvatorial iqlim zonaları adlanır və alçaq təzyiqə malikdir. Hər iki yarimkürədə 30 dərəcəlik meridiana yaxın yerlərdə isə tam əksinə yüksək təzyiq zonasıdır. Bunun nəticəsində passat küləkləri yaranır. Həmçinin fizikadan bildiyimiz kimi yerdəki Kariolis effekti nəticəsində şimal yarımkürəsində şimal şərqdən cənub qərbə doğru, cənub yarımkürəsində isə cənub şərqdən şimal qərbə doğru bükülür. Kariolis effektinin yerə doğru hərəkət edən maye halındakı maddələrdə də aydın müşahidə etmək olar.

Bu küləklər dəniz səyyahlarının qitələr arasında hərəkətində istifadə olunmuşdur. Yelkənlərə hərəkət verən əsas qüvvədir. Buna görə bəzi dillərdə (məs. ingilis "Trade windws") Ticarət küləkləri kimi tərcümə edilir.

0 points
hayat38bend dasdas answered

passsta kuleyi cenubden merqe dedeye dogru esir

0 points
nurana islamova answered

suuuuuperdi oxumagi teklif edirem

0 points
Rəsul Abdullayev answered

Nə bilim

0 points
Neyman Qeybullayev answered

Şimal yarimkuresinde simal serqden cenub qerbe doqru esiyor

0 points