Viktoriya gölü hansı materikdədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yuxarı göldən sonra dünyanın ikinci ən böyük  şirinsulu gölü olan bu göl Afrika materikinin şərqində tektonik əyilmə zonasında yerləşir.

Viktoriya gölü Afrika materikinin ən böyük gölüdür. Tanzaniya, Keniya, Uqanda ərazisində yerləşən gölün sahəsi 68 000 km²-ə bərabərdir. Gölə Karera çayı tökülür və Nil çayı başlanır. Gəmiçilik və balıqçılıq əsas təsərrüfat sahələri sayılır. Gölün aşkar edilməsi və tədqiqi Britaniya səyyahı Con Xenninq Spikə məxsusdur.

0 points