Turkana gölü haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Böyük Afrika sınma zolağında yerləşən Turkana gölü Keniya və Efiopiya ərazisindədir. Göl ilk dəfə macar səyyahları qraf Samuel Teleki və Lyudvik fon Honsel tərəfindən kəşf olunmuşdur. Avstriya şahzadəsinin şərəfinə Rudolf adlandırmışdılar.1970-ci ildə gölün adı dəyişdirilərək Turkana adlandırılmışdır. Sahəsi 206.6 km²-ə, ən dərin yeri 73 metrə bərabərdir. 

Göldə 3 vulkanik ada var. Onlardan ən böyüyü Cənub adasıdır. Adada canlı aləm çox kasıbdır. Hazırda ada milli park elan olunub. Gölə tökülən bir neçə çaydan ən böyüyü Omo çayıdır. Çay mənsəbində böyük delta əmələ gətirir. Göldən heç bir çay başlamadığına görə axarsız hövzə sayılır. 1970-ci ildə gölün adı dəyişdirilərək Turkana adlandırılmışdır.

Türkana gölü ətrafında aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində orada aşkarlanan (1972-ci ildə Riçard Likin tərəfindən) Homo habilisin yaşı 1.4 milyon və 1984-cü ildə aşkarlanan və "Turkan oğlanı" adlandırılan Homo erektusun yaşının 1.6 milyon il olduğu deyilir.

0 points