Turan ovalığı hansı dövlətin ərazisindədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Mərkəzi Asiyada yerləşən Turan ovalığı geniş bir ərazini əhatə edir. Onun ərazisində Manqstau, Ustyurt platoları, Aral, Balxaş gölləri, Qaraqum, Qızılqum, Muyunkum və s. səhralar yerləşir. Burada çay sistemi zəif inkişaf edib. Turan ovalığı cavan platforma üzərindədir. Ərazi neft, qaz, tikinti materialları ilə zəngindir.  

Turan ovalığı ərazisində üç türk dövləti, Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan yerləşir. Ovalığın ərazisindən, süni suvarma şəraitində hər, üç dövlət əkinçilikdə və otlaq kimi istifadə edirlər.

0 points