Özbəklər kimlərdir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Türk xalqlarından biri olan özbəklər əsasən Özbəkistanda yaşayırlar. Özbəklər Altay dil ailəsinin türk qrupunun uyğur qoluna aid olan xalqlardır. Bundan başqa qrup halında Əfqanıstanda,Türkmənistanda, Qazaxıstanda, Qırğızıstanda, Pakistanda, Tacikistanda və dağınıq halda bir çox dünya ölkələrində yaşayırlar.

Özbəklər dünya elm və mədəniyyətinə bir sıra dahi şəxsiyyətlər vermişlər. Bunlardan, Əl Xarəzmi, Əbunəsr Fərabi, Əl Biruni, İbn Sina, Əmir Teymur, Uluqbəy, Əlişir Nəvai və sairəni göstərmək olar.

0 points
Geraylı Cavidan answered

Selam

0 points