Avropa və Asiyanı bir-birindən hansı dağ silsiləsi ayırır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bir ucu Şimal Buzlu okeandan başlanıb bir ucu Xəzər dəıizinə qədər uzanan bu dağ silsiləsi uzunluğu 2000 km-dən çox olan Ural dağlarıdır. Bu dağ silsiləsinin əsas xüsusiyyətlərindən biri Avropa qitəsi ilə Asiya qitəsini ayırmasıdır. Sərhəd Ural dağlarının şərq ətəkləri boyunca keçirilir.

Ural dağları beş yerə ayrılır: Qütb Uralı, Qütbətrafı Ural, Şimali Ural, orta Ural, Cənubi Ural. Bu dağ silsiləsi həm də Şərqi Avropa düzənliyi və qərbi Sibir ovalığından axan çaylar arasında suayırıcıdır. Ən hündür yeri Hündürlüyü 1895 m olan Narodnaya dağıdır.

0 points