Sürüşmə nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Maili yamaclarda sukeçirməyən lay ( qranit, gil və s) üzərində olan torpaq və ya süxur layları artıq su yığılması nəticəsində ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə yerini dəyişir. Təbiətdə baş verən bu proses sürüşmə adlanır.

Sürüşmə təsərrüfata çox böyük zərər vuran hadisələrdəndir. Bu proses yağıntının miqdarı çox olduqda, yeraltı təkanlar olduqda, düzgün olmayan təsərrüfat işləri nəticəsində baş verir. Sürüşmə sonasında, drenlər çəkməklə, ağac əkməklə və s. tədbirlər görməklə ona qarşı mübarizə aparırlar.

0 points