Podzol torpaqlar necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Soyuq iqlim şəraitinə malik olan ərazilərdə xüsusilə iynəyarpaq meşələrdə səthdə meşə döşəyi adlanan ərazidə, onun qalınlığı 1-4sm-dən 8-10sm-ə qədər dəyişə bilir, çürümə zəif getdiyinə görə və güclü yuyulma nəticəsində çürümə maddəsinin daha dərin horizontlara aparıldığı üçün səth kül və ya ağ rəngə çalır.

Bu torpaqların tərkibində azotun miqdarı az olur, turş olur və qida maddələri ilə az təmin olunduğundan istifadəsi zamanı gübrə lazım olur. Bu torpaqlara Şimali Amerikanın şimalında və Avrasiya materikinin şimalında rast gəlinir.

0 points