Sürüşmə ilə uçqunun fərqi nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yamac boyunca böyük süxur layının hərəkət edərək yerini dəyişmə prosesi sürüşmə adlanır. Sürüşmə zamanı süxur layı olduğı kimi qalır lakin yerini dəyişir.

Uçqun zamanı isə lay çevrilərək sürətlə aşağı düşür. Bu zaman süxur layları tamamən yerini dəyişə bilir. Uçqun çox təhlükəli nəticə verə bilən hadisədir.

1963-cü ildə İtaliyada Lonqarone şəhəri yaxınlığında elektrik enerjisi almaq məqsədi ilə 166 m-lik sədd qurulmuşdu. Gecə saat 10-11 arası 250 mln kub metr həcmə malik süxur kütləsi uçaraq hövzəyə düşmüş və suyu xaricə atmışdı və bunun nəticəsində 1900 adam tələf olmuşdu.

0 points