Stalaqmit nəyə deyirlər?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Stalaktidlərdən süzülən su mağaranın döşəməsinə düşərək orada çöküntüləri əmələ gətirir. Uzun zaman sonra bu çöküntülər üst-üstə toplaşaraq əhəngli sütunlar əmələ gətirirlər. Bu toplanmış süxurlara stalaqmitlər deyirlər.

Stalaktidlərdən fərqli olaraq stalaqmitləri ucu şiş olmayıb kasayabənzər şəkildə olurlar.

Mağaralarda stalaktidlərlə stalakmidlər birləşərək mağara sütunlarını əmələ gətirirlər.

0 points