Patras şəhəri hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Patras şəhəri Yunanıstanın 3-cü ən böyük şəhəridir. Patras şəhəri Peloponnesin şimal qərb qurtaracağında, İon dənizinin Patraikos körfəzi sahilində yerləşir. Şəhər Arxeya vilayətinin mərkəzi, ən böyük şəhəri və liman şəhəridir.

Aralıq dənizi iqliminə malik olub çox da quru olmayan sərin yayı və yumşaq qışı ilə səciyyələnir. Qədim şəhərdən ancaq odeon saxlanılmışdır.

Hər il yazda şəhərdə Pats karnavalı keçirilir.

0 points