Reqressiv eroziya nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Eroziya çayın dağıdıcı fəaliyyətinə deyilir. 

Çay əmələ gəldiyi zaman onun suyu az olduğundan dağıdıcı fəaliyyəti də az olur. Aşağıya doğru çayın canlı qüvvəsi də artır və dərə aşağıdan yuxarıya doğru dərinləşməyə başlayır. Beləliklə çay dərəsi aşağıdan yuxarı əmələ gəlir.

Bununla eyni zamanda çayın eroziya fəaliyyəti çayın axımına əks istiqamətindədə gedir. Buna reqressiv eroziya deyirlər.

0 points