Qibson səhrası haradadır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Avstraliyada Böyük qumlu səhra ilə Viktoriya səhrasının arasında yerləşən Qibson səhrası qumlu səhralar qrupuna aiddir.

Sahəsi 155 530km² olan Qibson səhrası kembridən əvvəlki dövrün şeben adlanan süxurları ilə örtülüdür. Səhranın orta hündürlüyü 411m-dir.

Qibson səhrasının şərq hissədə qranit və qumdaşından ibarət hündürlüyü 762m olan şəhid dağlara rast gəlinir. Qərb hissədə Disappoytmend gölü və ondan başqa bir neçə göl var.

0 points