Qərb küləkləri haradan əsir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yer üzərində tropik yüksək təzyiq sahəsindən mülayim alçaq təzyiq sahələrinə doğru daim əsən küləklər mövcuddur. Şimal yarımkürəsində bu küləklər şimal şərqə cənub yarımkürəsində isə cənub şərqə meyl edir. Okeandan əsən qərb küləkləri materikə çoxlu yağıntı gətirir. Bu küləklər 30-65 dərəcəlik enliklər arasında əsirlər.

Bu küləklər qışda güclü yayda isə zəif olurlar. Qərb küləkləri çüclü dəniz axınlarının yaranmasına səbəb olurlar. Yelkənli gəmilərin hərəkətinə kömək edirlər. Bu küləklər simal yarımkürəsində şimal qərb küləkləri, cənub yarımkürəsində isə cənub qərb küləkləri adlanırlar.

0 points
Tehmin Abdullayev answered

Avrasiyanin qerbinden

0 points