Qabbro əmələ gəlməsinə görə hansı süxur tipinə aiddir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qabbro intruziv süxur tipinə daxil olub əsasən plagioklazdan, labradordan, augit və həmçinin başqa rəngli minerallardan əmələ gəlmişdir.

Tünd rəngli mineralların və plagioklazın rəngindən asılı olaraq qabbronun rəngi boz, yaşılımtıl - boz, tünd boz və qara olur. Quruluşu orta və iri dənəlidir.

Təmamilə labradordan əmələ gələn süxur labrodorit adlanır. Süxurun tərkibində  silisium oksidinin miqdarı 47-49%-ə çatır.

0 points