Pantalas nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yerin yarandığı ilk zamanlarda (Ay erası zamanı) atmosferə toplanmış su buxarı tədricən yağış şəkilində yer səthinə qayıdaraq bütöv səthi əhatə edən bir okean formalaşdırdı ki, bu da Pantalas adlanır. Pantalas yunancadan tərcümə etdikdə "bütöv dəniz"deməkdir. Bu dəniz Mezazoy erasının əvvəllərinə qədər mövcud olmuşdur. 

Yerdə yaranan ilk qurunun (Pangeya) ətrafı pantalas okeanı ilə əhatələnmişdi. Sonralar Pantalasın böyük körfəzi sayılan Tetis dənizi bu qurunu iki materikə, Lavraziyaya və Qondvana materiklərinə parçalamışdı. 

0 points