Pangeya nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Pangeya yerdə nəhəng quru parçası olub. Bu meqamaterikin Paleozoyun sonu Mezazoyun əvvəlində möcud olduğu güman edilir. Pangeya təxminən 335 milyon il bundan əvvəl formalaşdığı güman edilir. 175 milyon il bundan əvvəldən bu superkontinent parçalanmağa başlayıb.

Pangeyanın adını tavalar nəzəriyyəsinin banisi Alfred Vegener vermişdir. Sonralar materik iki yerə bölünərək Lavraziya və Qondvana qurularını əmələ gətirib. Lavraziya qurusu yerində əmələ gələn materiklər Şimali Amerika və Avasiya olmuşdur. Qondvana isə cənub materiklərinə, yəni Afrika, Cənubi Amerika, Avstraliya və Antraktida materiklərinə parçalanmışdır.

0 points