Niyə şimal yarım kürəsindəki istilik cənub yarımkürəsindən daha çoxdur?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Coğrafiyadan öyrəndiyimiz kimi iki yarımkürə arasında istilik fərqi vardır. Şimal yarımkürənın cənub yarımkürədən daha isti olmasıdır. Bəs bunun səbəbi nədir? 

Bunun əsas səbəbi şimal yarımkürəsində cənub yarımkürəsinə görə daha çox torpaq sahəsinin olmasıdır. 

Torpaqların spesifik istilik tutumu dənizlərdən daha aşağıdır. Başqa cür desək dənizlər istiliyi daha çox saxlayarkən torpaqlar bunu edə bilmir. Buna görədə torpaqlar daha tez isinir və soyuyur.

Yarımkürə (ingilscə-hemisphera) yerkürəsinin ekvator vasitəsiylə bölündüyünü fərz etsək şimalda və cənubda qalan yarıları ilə, qrinviç (0-dərəcə) merediyanı ilə bölündüyünü fərz etsək şərq və qərbdə qalan yarıların hər birinə verilən addır. Yerkürəsi tam bir kürə deyil geoid olduğu üçün bu yarımkürələr tam geometrik yarımkürə deyil.

0 points