Afrika adı necə yaranıb?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qədim Romada istifadə edilən “Afrika Terra” adı “Afrigilərin ölkəsi” (Afrigilər afrikada yaşayan tayfa) mənasındadır. “Afrigi” sözünün mənası ilə əlaqədar bir çox fikirlər var. Sözün başlanğıcı Şimali Afrikada yaşayan afrigi tayfasının adı, Finikya dilində toz mənasına gələn “afar”, yada kaloniya mənasına gələn “afrygah” vəya yunan dilində soyuq olmayan “aphrike” olabiləcəyi düşünülür. Bundan başqa latınca “aprica” yəni günəşli mənasında olan sözdəndə əmələ gəlmiş ola bilər.

Ölkə sayı 53. Ölkənin ümumi sahəsi 30.3 milyon kv.kilometrdir. Ən uzun çayı Nil, ən böyük gölü Viktoriya gölüdür. Sahəcə ən böyük ölkəsi Əlcəzairdir.

Ucqar nöqtələri: şimalda - Əl-Əbiyyad vəya Ben Sekka burnu, cənubda - İynə burnu, şərqdə - Ras-Xəfun, qərbdə - Almadi.

0 points