Nə üçün Yeri su planeti adlandırırlar?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yerin planetar inkişafının "Ay erası" zamanı kütləvi lava püskürməsi nəticəsində Yer atmosferinə böyük miqdarda su buxarı daxil olmuşdur. Yer səthi soyuduqca bu sular yağıntı şəklində yer səthinə yağaraq ,onun səthini təmamilə su ilə örtərək ilk okeanın yaranmasına səbəb oldu. Sonralar qurunun yaranması nəticəsində Yerin bir hissəsi quruya çevrilsə də yenə də 71%-i su, 29%-i isə qurudur. Elə bu səbəbdən də yeri məcazi mənada  "Su planeti" adlandırırlar.

Su Yer səthinə üç mənbədən daxil olmuşdur: ən şox hissəsi maqmadan ayrılan su, müəyyən miqdar meteoritlərin tərkibində gələn su və bi qədər də sərbəst oksigen - hdrogen birləşməsindən yaranan su.

0 points