Natron gölü harada yerləşir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Natron gölü şimali Tanzaniya ərazisində Aruşi vilayətində yerləşir. Göl Şərqi Afrika rift zonası üzərində olan Qeorqi rifti üzərində yerləşir. Natron gölü Beynəlxalq Ramsar konvensiyası (ilk dəfə 1071-ci ildə İranın Ramsar şəhərində əsası qoyulmuşdur) tərəfindən qorunur.

Natron çayının əsas suyunu şimali Keniyanın minerallarla zəngin olan ərazisindən axan Evaso Nqiro çayı təmin edir. Gölün sahəsi fəsillərdən asılı olaraq dəyişir. Yağışlı dövr maydan dekabr ayına qədər davam edir. 

Natron gölündə suyun rəngini dəyişən mikroorqanizmlər, kiçik flaminqolar (hansı ki, dünyada olan bu flaminqo növünüv 75%- burada dünyaya göz açır) və telapiya balıqları yaşayırlar.

Natron gölün əsas xüsusiyyətlərindın birinin burada məhv olan canlıların çürüməməsi sanki mumyalanmış kimi qalmasıdır.

Göldə duzla qidalanan bəzi mikroorqanizmlərə görə gölün üst qabığını qırmızı rəngə boyanıb. Məhz bu səbəbdən göl qırmızı rəngdə görünür.

0 points