Dünyanın ən duzlu gölü hansıdır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Ərəbistan yarımadasında İsrail və İordaniya arasında dünyanın dəhiz səviyyəsindən ən aşağı məntəqəsində ən duzlu göl olan Ölü dənizi yerləşir. Gölün duzluluğu 270%o-ə bərabərdir. Ölü dənizdə duzluluq çox olduğu üçün ancaq bəzi mikroorqanizmiər bu göldə yaşaya bilir, yəni canlılar demək olar ki, yoxdur və ona görə də gölü ölü dəniz adlandırırlar.

Bütün bunlara baxmayaraq, dənizin suyu minerallarla zəngin olduğuna və yüksək müalicəvi əhəmiyyətinə görə turistlərin marağına səbəb olur. Gölün sahilində çoxlu kurort və spa mərkəzləri açılmışdır.

0 points
Famil Salmanov answered

Qırmızı dəniz

0 points