Nallarbor düzənliyi hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Avstraliyada Böyük Avstraliya körfəzindən şimalda yerləşən bu düzənlik demək olar ki, ağaclardan məhrum səhra və yarımsıhralardan ibarət bir ərazidir. Dünyada monolit əhəngdaşının ən böyük sahə tutduğu (200 000) yeganə yerdir. Relyefi hamar düzən sahələrdən ibarətdir.

İqlimi subtropik yarımsəhra iqlimi olub illik yağıntı 200-300 mm-ə bərabərdir. İlk dəfə 1841-ci ildə düzənliyi ingilis səyyahı Edvard Jon Eyr keçmişdir. Burada bir çox mağaralara rast gəlinir.

0 points