Avstraliya qitəsinin adı necə yaranıb?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Avstraliya adı Latınca “cənub tərəfdə olan” mənasında “australis” sözündən əmələ gəlib. Romalılar dövründən başlayaraq davamlı olaraq Hind okeanının cənubunda, şimal yarım kürəsini qarşısında olan  bir torpaq sahəsi kimi qəbul edilmişdir, sonradan canubda kəşf edilən hər yeni torpaq üçün Latınca “bilinməyən cənub ölkəsi” mənasını verən “Terra Australia İn-cognita” ifadəsi istifadə olunmuşdur. 

Çox vaxt bir-birinə oxşayan Avstraliya (Australia) və Avstriya (Austria) adları qarışdırılır və ortaq bir kökdən gəldiyi düşünülür. Avstraliya adı Latıcadan yuxarıda qeyd edildiyi kimi yaranmışdır ancaq Avstiya  adı Alman dilində “cənubdakı imperatorluq” mənasındakı “österreich” sözündən əmələ gəlmişdir.

0 points