Moren nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

1889-cu ildə Beynəlxalq buzlaq konfransının təkliflərinə görə buzlaq tərəfindən aparılan və çökdürülən süxur parçaları moren adlandırılmışdır.

Morenlər buzlağın üzərində, içərisində və altında ola bilərlər. Buzlağın hərəkətində iştirak edən morenlərə hərəkət edən morenlər,  hərəkətini dayandırmış morenlərə isə çökmüş morenlər deyirlər.

Morenlərin özləri ilə apardığı süxur qırıntılarına hətta okeanın dibindədə (Qrenlandiya və Atarktida sahillərində aysberqlərin əriməsi nəticəsində ayrılan süxur qrıntıları) rast gəlinir.

0 points