Mistral küləyi harada əsir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Soyuq şimal qərb küləyi olan mistral küləyi Fransa ərazisində Seven sisiləsindən Aralıq dənizi sahillərinə doğru əsir. Rona vadisinin və bütövlükdə Provans əyalətinin kənd təsərrüfatına böyük ziyan vurur. Tez-tez külək o qədər güclü olur ki, ağacları kökündən çıxarırdı. Qədim Roma əhalisi bu küləkdən çox qorxurdu. 

Daim bu küləyin təsiri altında olan ərazilərdə ağaclar cənuba doğru əyilmiş olurlar. Mistral küləyi Şimaldənizi siklonu ilə Aralıqdənizi antisiklonununun qarşılaşmasından yaranır.

0 points