Maqmatizm nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yerin dərinliklərində ərimiş və qazlarla doymuş olan maqmanın səthə doğru hərəkəti zamanı onun bir hissəsinin yerin dərinliklərində soyuması və bir hissəsinin yer səthinə çıxaraq axması nəticəsində baş verən bütün hadisələrin cəmi maqmatizm adlanır. 

Maqmatizmin iki növü var: intruziv və effuziv. İntruziv maqmatizm zamanı hərəkət edən maqma səthə çıxmamış yüksək təzyiq altında tədricən soyuyaraq yerində qalır. Effuziv maqmatizmdə isə maqma yer səthinə şıxaraq sel kimi axır. Bu proses vulkanizm adlanır.

0 points