Lyanos nə deməkdir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Cənubi Amerikanın şimal şərqində hündürboylu otlardan və yarpağını mövsümdən asılı olaraq seyrək meşə və kolluqlardan ibarət olan savannalara deyilir. Mənşəcə latın sözü ilan planus - "düzənlik" sözündən götürüiüb ispan dilində illanos - "düzənlik" kimi işlədilir. Lyanos əsasən Kolumbiya və Venesuela ərazisində yerləşir.

 İllik yağıntının miqdarının 1000-1600mm, temperaturun çox yüksək olmasına baxmayaraq il ərzində yağıntının qeyri bərabər paylanması nəticəsində qış mövsümündə (burada yağıntı yay mövsümündə düşür) otlar quruyu, ağaclar isə yarpaqlarını tökməyə məcbur olur. Lyanos iri buynuzlu mal-qaranın saxlanılması üçün çox əlverişli şəraitə malikdir.

0 points