La-Plata ovalığı hansı ölkənin ərazisindədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

La-Plata ovalığı Cənubi Amerikanın Cənub Şərqində Parana çayı hövzəsində yerləşir. Əsasən subtropik və mülayim iqlim qurşağına düşür.

Burada geniş ərazni əhatə edən pampalar Cənubi Amerikanın ən məhsuldar torpaqları sayılır. Argentina, Paraqvay, Uruqvay ərazisində olan ovalıq Cənubi Amerikanın əsas kənd təsərrüfatı, xüsusilə də taxılçılıq və heyvandarlıq regionu sayılır. Xüsusilə də Argentinada geniş aqrarsənaye kompleksi yaradılmışdır.

0 points