Padan ovalığı hansı ölkənin ərazisindədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Padan və ya Po ovalığı adlandırılan bu ovalıq İtaliyanın şimalında Alp və Apennin dağlarının arasında yerləşir. Ovalıq əsasən Alp dağlarından axan çayların gətirdiyi çöküntülər hesabına formalaşmışdır.

Po ovalığının ərazisindən keçən ən böyük çay Po çayıdır. İtaliyanın ən münbit torpaqlarının olduğu bu ərazi sıx məskunlaşıb. Ovalıqda əsasən rütubətli subtropik iqlim hakimdir. Ançaq bəzi yrlərdə mülayim kontinental iqlimin hakim olduğu ərazilərə də rast gəlmək olur.

0 points