Kriosfer nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Kriosfer yerin buz təbəqəsi olub yer səthində bütöv sfera əmələ gətirmir. Bütöv yer səthinə nəzər salsaq olub 50% kriosferə düşmür, yerdə qalan 50%-n 30%-ilin soyuq dövründə kriosferə daxil olur, 20%- isə daima kriosfer daxilindədir.

Kriosfer çoxsaylı buz formlaşmaları ilə xarakterizə olunur. Bunlara çox yüksəkdə yarann və tərkibi buz kristallarından ibarət olan buludlar, qar örtüyü, buzla örtülmüş su hövzələri, dağ buzlaqları, örtük buzlaqları, mövsümi donmuş torpaqlar, yeraltı buzlaqlar və s. Kriosfer 0 dərəcədən aşağı olduqda, suyun bərk hala keçdiyi zaman yaranır və bu temperaturda müəyyən səbəbdən (müxtəlif xarici təsirlərdən) dona bilməyən su da kriosferə daxildir.

0 points