Kolka buzlağı harada yerləşir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Kolka buzlağı Böyük Qafqaz dağlarında, Kazbek-Dzihmarai dağının Terek hövzəsinin Genaldon çayının yuxarı axarında, Genaldon dərəsində yerləşir. Buzlağın uzunluğu 3.2 km, sahəsi isə 7.2km²-ə bərabərdir. Buzlaq 4780 metr hündürlükdən başlanır və 198 metrdə qurtarır. Burada buzlağın kəskin hərəkəti onun dağılmasına gətirib çıxarır ki, bu da buzlaq selinin yaranmasına səbəb olur. 2002-ci ildə burada Rusiyanın ən böyük buzlaq faciyəsi baş verdi və bu 125 nəfərin ölümünə səbəb oldu.

0 points