Kəllənin quruluşuna görə etnik qrupu müəyyən etmək olarmı?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Ulviyye Seferova answered

Morfoloji olaraq kəllənin şəkli, dərinin rənginin dərəcəsi, başdakı saçın forması, bədənin tük örtüyü, göz qapağının quruluşu, dodağın qalınlığı, qan qrupları və digər anatomik və fiziolojik xüsusiyyətlər ayırıcı xarakter daşıyır. Dəri rəngi daha çox uyğunlaşma ilə dəyişsədə, qalanları dəqiq göstərici olaraq bilinir.

Antropoloqlar bir çox insan irqinin coğrafi bölgələrdə fərqliləşmələrdən əmələ gəldiyini qəbul edir.

Əsas olaraq insan skeletinin təkcə kəllə sümüyü deyil, bütün bədəndəki fərqliliklərin hamısı fərqli insan qrupları arasındakı variasiyanı göstərir.

Dəqiq olaraq baxdıqda kəllə quruluşu insandan insana dəyişir. Tək bir kəllə sümüyü quruluşuna görə insanları sinifləndirmək çoxda düzgün seçim olmaya bilər.

0 points