İrq deyilən ayrı seçkilik varmı?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Söhbət bitki və heyvanları sinifləndirmək olduqda biloloqların irqçi olmaq kimi problemləri olmur. Bir bioloq sizə irqin bir canlı növünün öz içində özünə məxsus xüsusiyyətlərə sahib və coğrafi olaraq ayrı bir qrup olduğunu deyəcəkdir. 

Son illər bir çox elm adamı bəlkədə keçmişdə daha çox qabardılan irq məsələsinə olan həssaslıqdanda irəli gələrək irq deyilən bir qruplaşmanın olmadığını vurğulayırlar. İnsan genetikasının tədqiqatşısı Craig Venter və Stefan Jay Qold kimi təkamül dəstəkcisi irqin genetik bir kökünün olmadığını irəli sürür. İnsanın var olması (ən çox  170.000 il) genetik baxımdan fərqli bir insan növünün yaranması üçün kifayət edəcək zaman deyil.

İrq fərqliliyi heçbir genetik ayrılma ifadə etmir. Qan tipi və müəyyən xəstəliklərə həssaslıq heçdə irqi fərqliliyi görə ayrılmır daha çox coğrafi yerləşməyə görə dəyişir.

0 points