Kəhrizlə bulaq bir-birindən nə ilə fərqlənir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Kəhrizlə bulaq bir-birindən birinin təbii yolla digərinin isə süni yolla səthə çıxmasıdır. Kəhriz sularını əldə etmək üçün suyun axması üçün kifayət qədər meylli xüsusi lağım qazıyırlar. Lağım tədricən süxurların içərisinə girir və çıxarılmış su lağım ilə axaraq insanların ehtiyacını ödəmək üçün istifadə olunur. Lağımı qazarkən yer üzərində bir-birindən bərabər məsafədə yerləşən quyularla lağıma çatırlar. Bu quyular lağımda qazılmış süxurları yer üzərinə çıxarmaq üçün lazım olur.

Yeraltı sular insanın iştirakı olmadan, təbii yolla yer səthinə çıxması bulaq adlanır. Bulaqlar adətən yarğanın sulu təbəqəyə çataraq onu dağıtdığı yerlərdə, dağların yamacında sulu layla su keçirməyən layın kəsişdiyi yerdə və s. yerlərdə yaranır.

0 points