İlanlar niyə dərilərini dəyişir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

En soyuq və qorxunc heyvanlardan biri ilanlardır. Heyvanlar aləminin sürünənlər sinifindən olan ilanlar və kərtənkələlər dəri dəyişirlər. Bəzilərində dəri bütöv bir şəkildə, bəzilərində isə parça-parça dəyişilir. Bu dəri dəyişikliyinin əsas səbəbi bədənin böyüməsi ilə əlaqədardır. Çünki bu dəri elastiki deyil və buna görədə müəyyən bir ölçüdən sonra bədən həmin dərinin içərisindən çıxır.

Tısbağalarda buna oxşar bir şəkildə qınlarını böydükləri zaman daimi olaraq keratin sikləri ən üst təbəqədən tökülür və genişlənir.

Timsahlar və aliqatorlarda bədən üzərindəki pulcuqları tək-tək dəyişirlər.

Heyvanın neçədəfə dəri dəyişəcəyi isə onun qidalanması və böyümə sürətindən asılıdır.

0 points