İlanlar və kərtənkələlər dillərini niyə həmişə çölə çıxardırlar?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bir çox sürünənlərdə dil çox uzundur. Çənə sümüklərində olan boşluq səbəbiylə ağızları bağlı olduqda belə dillərini çölə çıxarda bilirlər. Əsasən ilanlarda və kərtənkələlərdə görülən bu hadisənin əsas səbəbi ətrafı hiss etməkdir. Havada olan iy qoxu hissəcikləri bu canlıların dillərinin üzərinə yapışır.

Daha sonra damağın üstündə olan qoxu hiss etmək üçün Yakobson orqanına göndərir. Sürünənlərin əsas qoxu hiss etməsi bu şəkildə olur.

Bu heyvanlar yaraladığı vəya əlindən qaçırtığı ovun arxasınca gedərkən daha çox dilini çölə çıxardırki bununda səbəbi qoxu ilə izləməkdir və ətrafdakı qoxuları ən qısa zamanda tanıya bilməkdir.

0 points