Hansı ölkəyə şəlalələr ölkəsi deyirlər?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Şimali Avropada Skandinaviya yarımadasının şimal qərbində yerləşən bu olkə Norveç Krallığıdır. Şpitsbergen, Yan-Meyen və ölkə sahillərində olan digər adalar da Norveç dövlətinə məxsusdur.

Sahilləri çox girintili çıxıntılıdır. Buna səbəb sahillərinin fiordlarla parçalanmasıdır. Ərazinin 70%-ni qədim Skandinaviya dağları tutur. Dağlar aşınmaya məruz qaldığından kristallik bünövrə səthə yaxın yerləşir. Elə buna görə də Norveç ərazisindən axan çaylar astana və şəlaləlidirlər. Olkə ərazisində gözəl şəlalələrin çox olmasına görə bəzən oranı “şəlalələr ölkəsi“-də adlandırırlar.

0 points