Hansı enliklərdə Günəş heç vaxt zenitdə olmur?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yer orbit müstəvisinə 66.5 dərəcə meylli olduğuna görə Günəş şüası ancaq tropik enlikllər arasında düz bucaq altında düşə bilir. Yəni Günəş ancaq tropiklər üzərində zenitdə ola bilir. Tropik xəttlərin üzərində ildə bir dəfə, tropiklər arasındakı enliklərdə isə ildə iki dəfə zenitdə olur.

Tropiklərdən kənardakı enliklərdə isə günəş heç vaxt zenitdə olmur. Bu enliklər tropik xəttlə, yəni 23.5 dərəcəlik enliklərdən 90 dərəcəlik enliyə kimi Günəş şüası heç zaman 90 dərəcəlik bucaq altında düşə bilməz.

0 points
Eli Kerimov answered

0°ve40°

0 points