Günəşin zenitdə olduğu ölkələr hansılardır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yerin günəş ətrafında hərəkətindən və orbit müstəvisinə 66.5 dərəcə meylli olduğundan Günəş şüası yer səthinə 90 dərəcəlik bucaq altında ancaq tropik xətlər üzərinə, 23.5 dərəcəlik şimal və 23.5 dərəcəlik cənub enliklərinə və onların arasında olan bütün enliklərə (il ərzində müxtəlif vaxtlarda) düşə bilər. Bu arada olan enliklərin hər birində ildə iki dəfə, tropik xətlər üzərində isə ildə bir dəfə zenitdə ola bilir. 

Yuxarıda dediklərimizdən aydın olur ki, tropiklər arasında yerləşən bütün ölkələrdə də günəş, ilin müxtəlif vaxtlarında olsa da, zenitdə ola bilir. Bu ölkələrə Latın Amerikasının Uruqvaydan başqa bütün ölkələri, Afrikanın Mərakeş, Tunis, Lesoto, Svazilenddən başqa yerdə qalan bütün ölkələri, Avrasiyada Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Oman, Qətər, Hindistan, Banqladeş, Veytnam, Laos, İndoneziya, Malayziya, Myanma, Tayland, Şri-Lanka, Flippin, Avstraliya, Okeaniyanın tropiklərə düşən ölkələri aiddir.

0 points