Gündəcələr nəqədər yaşayır?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Gündəcələr hamının fikirləşdiyi kimi 1 gün yaşamır.

Növünə görə fərqli olan yetkin gündəcələr 1 gündən az bir vaxtdan 1 həftəyə qədər yaşaya bilir. Ancaq bu onların ömrünün ən son hissəsidir. Gündəcələr həyatlarının bir neçə aydan 4 ilə qədər olan hissəsini suda yaşayırlar və yarı yetkin bir böcək olaraq keçirdir.

51-i İngiltərədə olmaqla 2,500 dəyişik gündəcə tipi vardır.

Gündəcələr qısa ömürlü qanadlılara aiddirlər.

Tam inkişaf etməmiş olan yetkin fərd sudan çıxdığı zaman dəri dəyişib boz rəngdə olurlar. Kiçik mat qanadları vardır. Yetkin gündəcə qidalanmır. Ölmüş gündəcələr zülal mənbəyidir. Bəzi balıqlar bunlarla qidalanır. Papua-Yeni Qvineyada Sepik çayı ətrafında yaşayan kəntlilər suyun üzərinə tökülən gündəcələri toplayıb yeməklərində istifadə edirlər. Dadının azda olsa balıq kürüsünü xatırlatdığı deyilir.

0 points