Druzlar kimlərdir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

İslam təriqətlərindən biri olub Livan, Suriya və İsraildə yaşayırlar. Bundan başqa bir çox ölkələrdə onların çoxsaylı qrupları mövcuddur. Bunlar ABŞ, Fransa, Kanada, Böyük Britaniya, Qərbi Afrikada və Karib hövzəsində olanlardır.

Druz təriqəti XI əsrin əvvəlində Misir və Cənubi Livan İsmaillilərinin arasında təbliğat aparmış olan Məhəmməd bən İsmayıl Naşdakin-əl Dərazi tərəfindən meydana gəlmişdir. Təriqətin mahiyyəti Allahın varlığına, ruhların ölməzliyinə inanılmasıdırdır.

Dilləri əsasən ərəb dilinin suriya-livan və fələstin-iordan ləhcələrində olub sayları 1.5 milyondan çoxdur.

0 points