Dəniz atının erkəyi bala doğurmu?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Dəniz atları “ovovivipari” adlandırılan xüsusi bir çoxalma tipinə malikdir. Belə çoxalmada yumurtalar çöldə saxlanılmır və bədənin içərisində saxlanılır. Bu səbəbdəndə yumurtalar açıldığında çölə çıxan balalar sanki ana tərəfində doğulmuş kimi görsənirlər. Dəniz atlarındakı fərq isə təkcə bu yumurtaları dişi yox erkək fərdin daşımasıdır.

Yəni əslində erkək fərd bala doğmur. Belə çoxalmada hamiləlik yada plasenta olmur (yumurtalar bir boşluqda üst-üstə dayanır), bu heçbir fiziolojik problem olmur. Döllənən yumurtalar bir boru ilə dişinin bədənindən erkəyə keçir və yumurtadan bala çıxana qədər erkək fərd bu yumurtaları daşıyır.

0 points