Demoqrafik siyasət nə üçün lazımdır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Əhali artımını tənzimləmək məqsədi ilə aparılan siyasət demoqrafik siyasət adlanır. Əhali artımının yüksək oldüğu dövlətlərdə yəni, “Demoqrafik partlayış“-ın müşahidə olunduğu dövlətlərdə, əhalini azaltmağa doğru siyasət aparılır. Artımın aşağı olduğu “Demoqrafik böhran“-ın mövcud olduğu ölkələrdə isə artımı çoxaltmağa doğru siyasət aparılır.

Bu tədbirlərə doğum hallarının aşağı salınması və ya qaldırılması, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, erkən evliliyin aradan qaldırılması, uşaq ölümünün aradan qaldırılması, səhiyyənin yaxşılaşdırılması, işsizliyin aradan götürülməsi, doğulan uşaqlqrın ailələrinə təzminatların verilməsi və s. aid edilə bilər.

0 points